Veron Byggtjänster AB

Våra tjänster

SNICKERI

-Byggservice

-Gipsväggar

-Lättväggar

-Köksmontage

-Stomkomplettering

-Fasad inklädnan i trä

-Takarbete


MURNING & RIVNING

-Murning

-Lapp och lagning

-Lättrivning

ÖVRIGT

-Snöröjning på byggen

-Logistik hjälp/hantering med kopplingsledare och säkra lyft

Miljöpolicy

Att bygga rätt från början är att spara resurser. Att bygga miljömedvetet handlar ytterst om en respekt för människan och naturen. Att ta ansvar för miljön är helt enkelt en självklarhet för oss som bygger för framtiden.

Byggbranschen är en av de branscher som har störst påverkan på miljön och därför ställs det allt högre krav på att verksamheten bedrivs på ett kretsloppsanpassat sätt.


Veron Byggtjänster AB arbetar ansvarsfullt för miljön genom strävan att:

 • Följa lagar och förordningar och om möjligt överträffa dessa.
 • Ständigt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågorna.
 • Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står tillbuds på arbetsplatserna.
 • Material/produkter väljs enligt substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen.
 • Inköp sker i första hand av lokala återförsäljare.
 • För regnskogarnas bevarande, väljs miljögodkända träslag.
 • Själva köpa miljöanpassade tjänster och enbart anlita företag med en god miljöpolicy.

För att uppnå högsta kvalitet skall vi ha en så god planering som möjligt, både vad gäller arbete och ekonomi. Vi följer upp samtliga projekt och drar lärdom av dessa. Vid varje åtagande strävar vi efter att beställaren får ett grundmurat förtroende för oss och återkommer till Veron Byggtjänster med nya, spännande uppdrag.

Veron Byggtjänster AB arbetar ansvarsfullt för kvalitén genom en strävan att:

 • I våra anbud erbjuda rätt kvalitét så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.
 • Att stödja, råda och informera såväl beställare, underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens goda kvalité.
 • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
 • Hålla utlovade tider för färdigställande av uppdrag.

Att varje beställare och projekt skall vara en god referens.

Kv. Stora sköndal

Kvalitetspolicy

Kontakta oss